لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش محبوبیت ایالات متحده در ریاست جمهوری ترمپ


یک نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو نشان میدهد که محبوبیت ایالات متحده در سرتاسر جهان تحت ریاست جمهوری دونالد ترمپ، کاهش یافته است و اکثر مردم جهان بر قابلیت رهبری اقای ترمپ، اعتماد ندارند.

در حالی که پنج ماه از زمان آغاز ریاست جمهوری اقای ترمپ میگذرد، این نظرسنجی که در سی و هفت کشور جهان صورت گرفته، تنزیل معادل پانزده فیصد را در محبوبیت ایالات متحده در جهان در مقایسه با سال قبل نشان میدهد.

طبق این نظرسنجی، محبوبیت ایالات متحده اکنون در ۴٩ فیصد قرار دارد، در حالی که سال قبل در ختم دوران هشت ساله ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما، در ٦۴ فیصد قرار داشت.

این تنزیل محبوبیت در میان کشور های همسایه ایالات متحده مانند مکسیکو و کانادا و متحدین عمده امریکا مانند المان و هسپانیه، بیشتر بود، اما نکته مثبت این نظرسنجی این بود که ٥٨ فیصد شرکت کننده گان، در مورد مردم امریکا نظریه مثبت داشتند و اکثر افراد شامل در این نظرسنجی گفتند که انها انتظار دارند که روابط کشورهایشان با ایالات متحده، بدون درنظرداشت ریاست جمهوری آقای ترمپ، در عین سطح باقی بماند.

XS
SM
MD
LG