لینک های دسترسی

کشته شدن حداقل ۶۰ نفر در طوفان های ایالات متحده


نمادی از ویرانی های گردباد شدید در ایالت الابامای امریکا که ده ها تن را به کام مرگ کشانیده است.

مأمورین ادارۀ اضطراری ایالات متحده میگویند بیشتر از ۶۰ نفر بعد از وقوع توفان ها و گرد باد ها در جنوب شرق ایالات متحده هلاک گردیدند.

بیشترین صدمه را شهر توسکالوسا در ایالت الاباما متقبل گردید.

شاروال این شهر میگوید گرد باد ها چندین ساحۀ شهر را صدمه زده و امکان بلند رفتن رقم تلفات موجود است.

از وقوع گردباد ها در شهر برمینگهام این ایالت هم گزارش شده است.

رئیس جمهور اوباما حالت اضطرار را در ایالت الاباما اعلام نمود و اجازه کمک فدرال را به ۶۷ ناحیۀ آن ایالت، صادر نموده است.

آقای اوباما طی اعلامیۀ مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز داشته و از خدمات شایسته کسانی که در پاسخ به این حادثه تلاش نموده اند، اظهار قدردانی نمود.

XS
SM
MD
LG