لینک های دسترسی

بهبود سطح بیکاری در ایالات متحدۀ امریکا


بهبود سطح بیکاری در ایالات متحدۀ امریکا

سطح بیکاری در ایالات متحده طی ماه دسمبر گذشته به 8 اعشاریه 5 درصد کاهش یافته و برای مردم، دوصد هزار شغل جدید به میان آمده است.

طبق گزارشی که وزارت کار ایالات متحده روز جمعه به نشر رسانید، سطح بیکاری نسبت به یک ماه قبل، دو بر دهم حصۀ یک فیصد بهتر شده که از ماه فبروری سال 2009، در بهترین حالت آن قرار دارد.

قابل یاد آوریست که همۀ مشاغل تازه ایجاد شده، مربوط سکتور خصوصی میگردد و حکومات فدرال و ایالتی در جریان ماه گذشته، دوازده هزار شغل تنقیص داشته است.

سطح بلند بیکاری در ایالات متحدۀ امریکا، اقتصاد را مسالۀ کلیدی یی در انتخابات ریاست جمهوری امسال قرار داده است.

XS
SM
MD
LG