لینک های دسترسی

صعود میزان بیکاری در ایالات متحده


تعداد امریکایی های که در جستجوی دریافت امتیازات بیکاری اند هفتۀ گذشته 34 هزار تن افزایش یافت که کارشناسان دلیل آن را عامل های مؤقتی خوانده اند.

وزارت کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که تعداد این افراد اکنون به 386 هزار نفر می رسد.

آگاهان امور اقتصادی در مورد کاهش و یا افزایش این ارقام اطمینان دقیق ندارند که چگونگی اقتصاد امریکا را بررسی کرده بتوانند. ارقام فعلی بازتاب دهندۀ کاهش کار در سکتور موتر سازی نیز می باشد که به طور معمول تولید موتر در ماه های تابستان کم می شود.

هنگامی که تعداد درخواستی های گرفتن امتیازات بیکاری به 375 هزار برسد، آگاهان اقتصادی پیشبینی می کنند که میزان بیکاری در ایالات متحده در حال کاهش می باشد.

XS
SM
MD
LG