لینک های دسترسی

Breaking News

صعود میزان بیکاری در ایالات متحده


تعداد امریکایی های که در جستجوی دریافت امتیازات بیکاری اند هفتۀ گذشته 34 هزار تن افزایش یافت که کارشناسان دلیل آن را عامل های مؤقتی خوانده اند.

وزارت کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که تعداد این افراد اکنون به 386 هزار نفر می رسد.

آگاهان امور اقتصادی در مورد کاهش و یا افزایش این ارقام اطمینان دقیق ندارند که چگونگی اقتصاد امریکا را بررسی کرده بتوانند. ارقام فعلی بازتاب دهندۀ کاهش کار در سکتور موتر سازی نیز می باشد که به طور معمول تولید موتر در ماه های تابستان کم می شود.

هنگامی که تعداد درخواستی های گرفتن امتیازات بیکاری به 375 هزار برسد، آگاهان اقتصادی پیشبینی می کنند که میزان بیکاری در ایالات متحده در حال کاهش می باشد.

XS
SM
MD
LG