لینک های دسترسی

Breaking News

رهایی رئیس صندوق بین المللی وجهی به قید ضمانت


ستراس کان با تظمین پول یک میلیون دالری آزاد شد.

یک قاضی نیویارک به روز پنجشنبه، حکم رهایی دومینیک ستراوس کن، رئیس اسبق صندوق بین المللی وجهی را به قید ضمانت نهادن یک میلیون دالر امریکایی و تحت نظارت قرار داشتن در خانه، صادر نمود.

گفته شده که وی به اپارتمانی که از سوی خانمش به کرایه گرفته شده، منتقل خواهد شد.

ستراوس کن که به اتهام کوشش تجاوز بر یک خدمۀ هوتل در شهر نیویارک دستگیر گردید، یک هفته را در زندان گذشتاند و هنوز قضیه اش روشن نگردیده است.

با آنهم، جان مک کانِل، یک معاون سارنوال ساحوی نیویارک در جلسۀ محکمه خطاب به قاضی گفت:

"در حالی که تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد، شواهد علیه آقای کان، محکم بوده و در حالی که تحقیقات ادامه می یابند، این شواهد نیز روز به روز بیشتر شده میرود و حین غور بر رهایی مع ضمانت وی از سوی محکمه، این نکات باید در نظر گرفته شود."

ستراوس کـَن به دنبال متهم شدنش در نیویارک، از پست ریاست صندوق وجهی استعفأ نمود و گفت که تمام توجه اش را حال به اثبات بیگناهی اش معطوف خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG