لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس 'بررسی فعالیت های تجارتی و اقتصادی زنان' در بیشکک برگزار شد


کنفرانس 'بررسی فعالیت های تجارتی و اقتصادی زنان' در بیشکک برگزار شد

کنفرانس استراتیژی ها برای موفقیت که جهت بررسی فعالیت های تجارتی و اقتصادی زنان در بشکک پایتخت قرغزستان به کار خود آغاز کرده است. در این کنفرانس درمورد فعالیت های اقتصادی زنان و تاثیرات آن در کشور های اسیای میانه و افغانستان بحث می شود.

سفیر جهانی ایالات متحده امریکا در امور زنان، در بیانیه یی در کنفرانس استراتیژی های اقتصادی زنان در آسیای میانه و افغانستان که در بشکک مرکز قرغزستان راه اندازی شده است، به نقاط عمده یی در زمینه فعالیت های اقتصادی و تجارت زنان اشاره کرده است.

میلان ورویر، خطاب به اشتراک کننده های این کنفرانس گفت که هنوز هم زنان در کشورهای مختلف جهان به شمول آسیای میانه با موانعی در زمینه رشد تجارت و فعالیت های اقتصادی رو به رو هستند.

وی به ادامه افزود شما و تعداد زیادی از کسان دیگر مانند شما با موانعی چون دسترسی به بازار، آموزش و تکنالوژی در زمینه آغاز فعالیت های تجارتی و انکشاف آن رو به رو هستید. هلری کلنتن وزیر خارجه امریکا برنامه یی را آغاز کرده است که دسترسی بیشتر زنان را در جهان به تکنالوژی تلیفون های موبایل فراهم می سازد. با امیدواری گفته می توانم که با گردهم آمدن و تبادل تجارب می توان به موانع موجود فایق آمد.

کنفرانس استراتیژی ها برای موفقیت که بشکک اغاز گردیده موضوعات متعدد وابسته به فعالیت های اقتصادی زنان و نقش آنان در جهت پیشرفت اقتصادی کشورها، تمرکز دارد.

در این کنفرانس بسیاری از زنان به شمول تعدادی از زنان افغان اشتراک کرده اند که در زمینه فعالیت های تولیدی و اقتصادی فعالیت می کنند و درعین حال نیاز دارند تا حمایت های ملی و بین المللی را نیز در قبال فعالیت های شان داشته باشند.

خانم ورویر با اشاره به اشتراک زنان افغان در این کنفرانس و فعالیت های تجارتی زنان در افغانستان چنین گفت بسیار خوشحال هستم که خواهرانی از افغانستان نیز در این جا حضور دارند، زیرا آنان برای تولید و خودکفایی تلاشهای انجام می دهند، هفته گذشته من با مالک شرکت تولید توپ های فوتبال در افغانستان دیدار کردم ، در این شرکت توپ های باکیفیت فوتبال ساخته می شود و صد ها تن از زنان نیز توسط این شرکت استخدام شده اند، این نمونه یی از فعالیت های است که می تواند برای بهتر شدن اقتصاد کشور کمک کند.

زنان اشتراک کننده در این کنفرانس درجریان سه روز بحث های که دارند ضمن تبادل تجارب در زمینه های پیشبرد فعالیت های تولیدی و تجارتی، راه های را نیز جستجو می کنند تا با استفاده از آن شیوه های تازه و بهتر برای فعالیت های زنان تجارت پیشه و مولد ایجاد شود و این چیزی است که سفیر جهانی امریکا در امور زنان نیز به ان اشاره می کند و می گوید که نیاز است برای انجام دادن فعالیت های بیشتر، به فراهم شدن زمینه ها آموزش های مساوی به زنان و دختران نیاز است.

او می گوید برای رسیدن به اقتصاد بهتر دریک کشور نیاز است تا زنان و دختران به طور مساوی آموزش دیده و موثریت کاری در مارکیت های محلی ، ساحوی و ملی خود داشته باشند. شما نیز درمورد اطلاع دارید که هلری کلنتن در مورد حق مساوی زنان و اشتراک آنان صحبت کرده است.

کنفرانس استراتیژی ها برای موفقیت درحالی در پایتخت قرغزستان برگزار گردیده است که زنان در کشور های آسیای میانه و افغانستان به حمایت های بیشتر در زمینه تقویت فعالیت های اقتصادی و تولیدی شان نیاز دارند.

درعین حال نیاز است تا برای این عده از زنان زمینه های دسترسی به قرضه ها و تکنالوژی نیز مساعد گردد. ایالات متحده امریکا ، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و برخی از سازمان ها و ادارات دیگر در جهان تعهد کرده اند که در فراهم آوری این امکانات به تلاشهای خود ادامه می دهند.

XS
SM
MD
LG