لینک های دسترسی

Breaking News

جلسۀ گواهی نامزدان سفارتهای امریکا در افغانستان و پاکستان


سناتور ارشد جمهوریخواه، اساس برای تعهدات وسیع و دوامدار نظامی ایالات متحده در افغانستان را مورد پرسش قرار داد.

ساعاتی پس از آنکه ایالات متحده و پاکستان موافقتنامه یی را برای بازگشایی راه های اکمالاتی پاکستان به روی کاروان های ناتو امضا کردند، نامزدان حکومت براک اوباما برای سفارت های ایالات متحده در افغانستان و پاکستان به کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا گواهی داده اند.

ریچارد اولسون که در گذشته به صفت دپلومات در امارات متحده عربی و افغانستان ایفای وظیفه کرده است، اکنون به صفت سفیر ایالات متحده در پاکستان نامزد شده است.
اولسون در استماعیۀ مجلس سنای ایالات متحده تایید کرد که تنش های اخیر میان اسلام آباد و واشنگتن این حقیقت را تغییر نمی دهد که پاکستان با ثبات و دموکراتیک، مصلحت ایالات متحده است.

"برای پیگری شکست ستراتیژیک القاعده، تعامل مداوم با پاکستان ضروری است. این تعامل برای ترویج صلح و ثبات در افغانستان ضروری است تا از آن طریق ثبات در منطقه تامین شده و از ثبات سیاسی و اقتصادی در داخل پاکستان نیز پشتیبانی صورت گیرد. بی ثباتی در پاکستان آنچه را صدمه خواهد زد که ما در تلاش دستیابی به آن در منطقه استیم."

جیمز کنینگهام به صفت سفیر ایالات متحده در افغانستان نامزد شده است. او که هم اکنون به حیث معاون سفیر ایالات متحده در افغانستان مصروف خدمت است می گوید که چالش ها در افغانستان باقی مانده است، اما تلاش های ایالات متحده در آن کشور ثمر میدهد.

"امروز، اجزای ساختاری حمایت دراز مدت و پایدار برای پیشرفت دوامدار و انکشاف افغانستان روی هم گذاشته شده است و این نکته را به افغانستان و منطقه روشن می سازد که تحویلدهی مسوولیت های امنیتی به این مفهوم نیست که ما افغانستان را ترک می گوییم. و به نظر می رسد که طالبان از این امر آگهی حاصل کرده اند. برای نخستین بار در یک دهه، آنها به آمادگی برای مذاکرات مناظره و اشاره می کنند."

اولسون و کنینگهام در حالی به قانون گذاران امریکایی گواهی دادند که نوعی بدبینی و خستگی در میان قانون گذاران به خاطر برداشت آنان از فقدان پیشرفت در افغانستان و روابط دشوار میان ایالات متحده و پاکستان رو به افزایش است.

جان کری سناتور دموکرات و رییس کمیتۀ روابط خارجی سنای ایالات متحده با یک جمله این موضوع را خلاصه کرده گفت "بدیهی است که آزمون ها کم نیست".

سایر سناتوران بی پرده تر در این مورد صحبت کردند. ریچارد لوگر، سناتور ارشد جمهوریخواه در این کمیته، اساس برای تعهدات وسیع و دوامدار نظامی ایالات متحده در افغانستان را مورد پرسش قرار داد.

"آن کشور مهم است، اما به آن سطح ارزش ستراتیژیک برای ما ندارد – به ویژه در زمانی که کشور ما با بحران قرضه روبرو است، قوای مسلح ما با سوق و اعزام های مکرر محاربوی زیر فشار قرار گرفته است و ما تلاش می کنیم تا تاکید بیشتر بر شرق آسیا کنیم."

سناتور باب کورکر، عضو دیگر دموکرات کمیتۀ روابط خارجی سنا، روابط ایالات متحده- پاکستان را همکاری در بدل پرداخت پول توصیف کرد.
"از آنجاییکه این رابطه بیشتر متبادل است و نه رابطه یی که بر اساس حسن نیت ایجاد شده باشد، چگونه از ابزار نفوذی خود کار بگیریم که سبب شود پاکستان به گونۀ عمل کند که ما علاقمند آن استیم؟"

ریچارد اولسون در پاسخ به این سوال گفت که پاکستان باید از تعامل دوامدار ایالات متحده در منطقه مطمین باشد.

" مطمیناً که من در جریان کار در افغانستان، این موضوع را از اکثر دوستان افغان خود شنیده ام و فکر می کنم که این موضوع در پاکستان نیز وجود دارد، این هراس بزرگ در بین اکثریت در منطقه وجود دارد که جامعۀ بین المللی تجربۀ سال های 1989 تا 1992 را تکرار خواهد کرد، زمانیکه خروج قوای شوروی سابق از افغانستان تکمیل شد، جامعۀ جهانی از منطقه رو گردانیدند و از تعامل خود دست کشیدند."

آقای کری پیش بینی کرد که پست های جدید اولسون و کنینگهام مورد تایید سنا قرار خواهد گرفت. او تذکر داد، فرستاده هایی که از آزمون های وظایف شان موفق به در می آیند، همواره با دادن وظایف دشوار تری تقدیر می شوند.
XS
SM
MD
LG