لینک های دسترسی

Breaking News

اداره انکشافی بین المللی امریکا سال آینده بیشتر از چهار میلیارد دالر در پروژه های انکشافی مصرف خواهد نمود


اداره انکشافی بین المللی امریکا سال آینده بیشتر از چهار میلیارد دالر در پروژه های انکشافی مصرف خواهد نمود

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در افغانستان می گوید، به دلیل نبود ظرفیت های کاری در ادارات دولتی افغانستان کارهای این اداره به کندی پیش می رود.

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در چهار سال آینده در افغانستان در پروژه های انکشافی و زیربنایی در حدود چهار تا پنج میلیارد دالر امریکایی را در افغانستان به مصرف خواهد رسانید، بعد از سال ۲۰۱۴ نیز اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در بخش های، معارف، صحت، جامعه مدنی و حکومتداری خوب به همراه افغان ها به تلاش های خویش ادامه خواهد داد.

داکتر اس کین یماشیتا، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا گفت "چون در افغانستان چندین دهه جنگ بود و هیچ نهاد مالی سالم وجود نداشت، به این اساس به خاطر انکشاف مالی افغانستان این یک چالش بزرگ محسوب می شود که در آینده نیز باقی خواهد ماند، اما نقش اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا بعد از سال ۲۰۱۴ چه خواهد بود؟ باید گفت که ما نمی توانیم که به تمام چالش ها راه های حل را پیدا نماییم، ولی تلاش ها برای ظرفیت سازی ادامه دارد.

داکتر اس کین یماشیمتا در مورد گزارش های مطبوعات غربی در مورد استفاده طالبان از پول های پروژه های انکشافی که توسط دولت امریکا تمویل میگردد گفت "در صورتی که اداره انکشافی بین المللی امریکا پی ببرد که از پول های یکی از پروژه ها استفاده نادرست صورت گرفته در آن صورت کار های پروژه ها در همان زمان متوقف ساخته شده است.

داکتر یما شیمتا به ادامه می گوید "از این ما تشویش داریم. هر کاری که درتوان داشته باشیم ما آن را انجام خواهیم داد و چنین کارها را توقف خواهیم داد و ما گزارش های گروه بین المللی بحران و سیگار را مطالعه نمودیم. سیستم ما طوری ساخته شده که اگر کدام کارغیر قانونی را پیدا نماییم که از منابع ما پول به دسترس طالبان قرار می گیرد به اسرع وقت آن را متوقف می نماییم."

ریس اداره انکشاف بین المللی امریکا گفت "از سال ۲۰۰۲ تا فعلا در افغانستان کارهای زیاد انکشافی صورت گرفته است.

در سال ۲۰۰۲ پنجاه کیلومتر سرک در تمام افغانستان موجود بود ولی فعلا ۱۸۰۰ کیلومتر سرک در تمام افغانستان اعمار گردیده است. شش فیصد مردم در آغاز این حکومت برق داشتند ولی فعلا ۱۴ فیصد از مردم برق دارند و کار توسعه آن نیز ادامه دارد. در بخش صحت، سهولت های صحی گسترش یافته و در مرگ و میر مادران کاهش قابل ملاحظه ای به وجود آمده است.

اداره انکشاف بین المللی امریکا همزمان با پروسه انتقال در ولایات افغانستان نیز کارهای انکشافی بنیادی خویش را برای مردم مطابق به استراتیژی ملی این کشور پیش خواهد برد.

XS
SM
MD
LG