لینک های دسترسی

Breaking News

رقابت سریعترین طرح انتقال پول از طریق مبایل


هشت دانشجوی افغان از پوهنتون های دولتی و خصوصی افغانستان در رقابت ها برای پیشنهاد بهترین و سریعترین طرح انتقال پول از طریق موبایل، در میان پنج هزار شرکت کننده برنده اعلام شدند.

این برنامه از سوی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی ()USAID به همکاری شرکت های مخابراتی افغانستان راه اندازی شده بود.

به گفتۀ برگزار کنندگان این برنامه، شرکت های مخابراتی که خدمات انتقال پول را از طریق موبایل عرضه می کنند دو کاربرد نو را بر بنیاد طرح ها و پیشنهاد های این دانشجویان به زودی معرفی خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG