لینک های دسترسی

Breaking News

سرمقالۀ صدای امریکا


نمایی از ماستر کنترول صدای امریکا در سال ۱۹۵۹

صدای امریکا تا سال ۲۰۲۰ به یک ایستگاه خبری چند ملیتی دارای مهارت های مخلتف مبدل شده و از طریق ارتباط با صد ها خبرنگار و گزارشگر محلی در سرتاسر جهان، معلومات معتبر را جمع آوری کرده و به زبان های مختلف به ۲۵۰میلیون نفر پخش خواهد کرد.

امروز ۵۶ در صد شنوندگان و بینندگان صدای امریکا در جهان از طریق تلویزیون ها و رادیو های همبستۀ مان به ما پیوسته اند و این رقم تا سال ۲۰۲۰به ۷۵در صد افزایش یافته می تواند.

صدای امریکا با انقلاب ارتباطات بشری همگام بوده و این مامول را با روش های ارزان برآورده می سازد.

منفعت ملی امریکا در این است که مردم در سرتاسر جهان در مورد واقعیت آنچه که می گذرد بدانند، به ویژه در مورد امریکا، سیاست ها و ارزش های امریکایی.

آیندۀ صدای امریکا البته که مستلزم بنیاد قوی و هویت روشن است. از دیرزمان این پرسش وجود دارد که این نهاد باید صدای امریکا باشد یا صدای حکومت ایالات متحده؟

ایالات متحده در سال ۱۹۴۲– جنگ دوم جهانی - با بزرگترین بحران تاریخ روبرو شد، نیرو های امریکایی و متحدین از پسگرد ها در اروپا و آسیا رنج بردند. در آن زمان جان هوسمن، نخستین رئیس صدای امریکا گزینه پخش دقیق خبرها را اختیار کرد و نشر بدون ترفند خبر ها، اعتباری را نسبت به صداقت صدای امریکا ایجاد کرد.

در دهۀ ۱۹۷۰ نیز صدای امریکا به خاطر پوشش خبری جنگ ویتنام و افتضاح واترگیت که رفته رفته منجر به استعفای ریچارد نیکسن، رئیس جمهور ایالات متحده شد، زیر فشار ادارۀ آقای نیکسن قرار گرفت، اما به این فشار تن نداد.

صدای امریکا سال ۱۹۵۴
صدای امریکا سال ۱۹۵۴

صدای امریکا یک نهاد خبری بوده و بر اساس منشور آن که از سوی رئیس جمهور جرالد فورد امضا شده است، به عنوان یک منبع موثق، معتبر و جامع خبری و معلوماتی عمل می کند.

صدای امریکا معیارات برتر را برای ژورنالیزم اساسمند، هدفمند و قابل اعتبار بر اساس این اندیشه ایجاد می کند که پاسخ به شایعه پراگنی، گزارشدهی صادقانه است، نه ضد شایعه پراگنی. اجرای درست اینکار، نه تنها متضمن درک بیشتر از ارزش ها و دیدگاه های امریکایی است بلکه احترام را نسبت به ایالات متحده به عنوان کشوری که راستگویی و انصاف در آن بسیار ارزش دارد، ارتقا می بخشد.

خبر ها در مورد سیاست خارجی ایالات متحده و بازار های مالی نیویارک، و نیز خبر ها در مورد تلاش های ایالات متحده در عرصۀ صحت، فناوری و تحصیلات عالی منابع بیشتری خواهدگرفت.

دلیل موجودیت صدای امریکا

منتقدین موجودیت صدای امریکا می پرسند، در حالیکه خبرگزاری های خصوصی چون CNN, FOX, NBC و بلومبرگ از ایالات متحده نشرات دارند، چه نیازی به صدای امریکاست؟ این رسانه ها بازار نشراتی خود را بر اساس مفاد شان بر می گزینند. اما تصمیم در مورد دسترسی صدای امریکا به شنوندگان، از سوی بورد، حکومت و کانگرس ایالات متحده و برمبنای منافع ملی امریکا اتخاذ می شود.

دلیل دیگر برای موجودیت صدای امریکا، رقم بزرگ و تنوع شنوندگان آن در جهان است و دلیل آخر اینکه صدای امریکا مانند بی بی سی نشرات داخلی ندارد. در اکثر بخش های جهان نشرات دولتی نفوذ دارند، زیرا اهمیت نقش آنان به خوبی درک شده است.

در کشور هایی که علایق ملی ایالات متحده گره خورده است یا جاییکه احساسات ضد امریکایی مطرح بحث است، صدای امریکا باید بخشی از بحث باشد و در چنین جا ها باید صدای امریکا وجود داشته باشد.

صدای امریکا مفهوم تعدیل نخست قانون اساسی ایالات متحده در مورد آزادی بیان را صادر می کند؛ با بی خبری، شایعه پراگنی و ضد امریکایی بودن مبارزه کرده و ایده ها و فرهنگ امریکایی را ترویج می کند.

امریکایی ها به اهمیت ابراز سخت نفوذی – قوای نیرومند نظامی – پی می برند، اما اکثر شهروندان ما استعداد ابزار نرم نفوذی مان را دست کم می گیرند و به عنوان یک ملت، ما وجوه کمتر را به آن اختصاص می دهیم.

با اصلاحات مناسب تا سال ۲۰۲۰ صدای امریکا توانایی این را دارد و باید کار بیشتری را برای کشور ما و برای جهان انجام دهد.

XS
SM
MD
LG