لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج نظرپرسی دری یا فارسی – شما رای دادید؟


این نظر پرسی غیرعلمی و بازتابدهندۀ دیدگاه خوانندگان ما بوده و مبین موقف رسمی صدای امریکا نیست

صدای امریکا هفتۀ گذشته در یک نظرپرسی، نظر خوانندگان وبسایت و صفحات اجتماعی خود را را در مورد نام "زبان دری یا زبان فارسی" خواسته بود.

با آنکه دری به صفت زبان رسمی افغانستان در قانون اساسی این کشور رسمیت دارد، اکثر خوانندگان صدای امریکا در هر دو وبسایت – دری و پشتو – این رسانه گزینۀ زبان فارسی را انتخاب کردند.

از میان ده‌ها هزار نفر که در این نظرپرسی شرکت کرده، در صفحۀ دری ۷۶ درصد شرکت کنندگان گزینۀ زبان فارسی، ۲۱ درصد گزینۀ زبان دری و سه درصد هم گزینۀ هر دو (دری و فارسی) را برگزیده اند.

در وبسایت پشتو، ۷۵ درصد شرکت کنندگان گزینۀ زبان فارسی، ۲۳ درصد گزینۀ زبان دری و دو درصد هم گزینۀ هر دو (دری و فارسی) را برگزیده اند.

در تویتر که اکثر کاربران آن در افغانستان خبرنگاران، فعالان و مقام‌های دولتی اند، نظر به نظرپرسی وبسایت صدای امریکا نتایج تفاوت زیاد دارد.

در تویتر دری صدای امریکا از میان صدها شرکت کنندۀ نظر پرسی، ۴۱ درصد گزینۀ دری، ۴۷ درصد گزینۀ فارسی و ۱۲ درصد دیگر هردو (دری و فارسی) را انتخاب کرده اند.

در تویتر پشتو صدای امریکا، ۵۲ درصد گزینۀ دری، ۴۳ درصد گزینۀ فارسی و ۵ درصد دیگر هردو (دری و فارسی) را انتخاب کرده اند.

به طور مجموعی، حدود ۳۵ هزار کاربر فیسبوک، تویتر و افرادی که از وب سایت های دری و پشتوی صدای امریکا دیدن کردند، در این نظرپرسی اشتراک کردند. همچنان بیش از دو هزار تبصره در صفحات دری و پشتوی فیسبوک صدای امریکا در پای این نظرسنجی درج شده است.

آماری گردآوری شده از زمان نشر نظرپرسی تا ۲۰ نوامبر بوده و در صورت شرکت شمار بیشتر خوانندگان ما در آن، ممکن نتایج ارایه شده در این مقاله تغییر یابد. اگر شما تا کنون در این نظر پرسی شرکت نکرده اید، می توانید از طریق پیوند زیر به آن دسترسی یافته و نظر تان را با ما شریک سازید.

شرکت کنندگان این نظرپرسی از سرتاسر جهان به شمول افغانستان، ایران و تاجیکستان در این نظرپرسی شرکت کرده اند.

شایان ذکر است که این نظر پرسی غیر علمی بوده و بازتاب‌دهندۀ دیدگاه صدای امریکا نمی‌باشد. از آن جا که فقط شمار اندکی از پنج میلیون کاربر انترنت و شبکه های اجتماعی در افغانستان در این نظرپرسی شرکت کرده بودند، این نظرپرسی همچنان نمی تواند مبین دیدگاه قشر وسیع افغانها باشد.

XS
SM
MD
LG