لینک های دسترسی

Breaking News

شکل جدید برنامه های رادیویی صدای امریکا


recording studio

واشنگتن دی سی: - رادیوی محبوب آشنای صدای امریکا بروز سه شنبه با آهنگ طراوت بخش جدید که در برگیرندۀ اخبار بیشتر، گزارشات ورزشی، موسیقی، میز مدور و گزارشات ویژه میباشد، به نشر سپرده میشود.

ستیف رادیش آمرعمومی برنامه های صدای امریکا میگوید، " بعد از سالها پوشش خبری که عمدتاً روی انکشافات روزمرۀ جنگ در افغانستان متمرکز بود، شنوندگان ما میخواهند بیشتر در مورد زندگی افراد معمولی بشنوند، و آنها میخواهند در مورد موضوعاتی چون مراقبت های صحی، معارف، ورزش، اقتصاد و سرگرمی گوش فرا دهند."

مطالب هیجان بر انگیز جدید از نظر تولید روی کمبود تفریحگاه ها برای اطفال، محلۀ جدید سکی در بامیان و وضع زندگی در مراکز تداوی معتادین نظر میافگند، مطالبی که به شرح معضلات افغانستان و راه هایی میپردازد که مردم افغانستان بعد از چندین دهه جنگ و ستیز آنرا میپیمایند. مجموعه های ژرف تعلیمی نیز در نظر گرفته شده است که بر توضیح قصه های آزمون ها و موفقیت هایی که اغلباً ناگفته مانده، نگاه خواهد افگند. برنامۀ روز سه شنبه در برگیرندۀ مصاحبه با لورا بُش، خانم رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز خواهد بود.

ساختار جدید برنامه های رادیو آشنا، که دو ساعت هرروز صبح و شش ساعت دیگر از طرف شام نشر خواهد شد، پوشش های بیشتر مستقیم اخبار تازه و برنامه های میز مدور را با خود خواهد داشت. برنامۀ تفریحی شام جمعه یک بخش جدیدی را در بر خواهد داشت که توسط یکی از کمیدین های مشهور افغانستان تهیه میشود.

بِت مندلسن رئیس سرویس افغانستان صدای امریکا میگوید، "این فصل جدیدی برای رادیو آشنا است که نقش مهمی را در افغانستان بازی میکند، زیرا شنوندگان و بینندگان به نشرات ما اعتماد زیادی دارند. رادیو برای تقویت روابط و تفاهم میان مردم ایالات متحده و افغانستان، وسیلۀ حایز اهمیت است."

صدای امریکا دارای تاریخچۀ سه دهه در افغانستان میباشد و رادیو آشنا که به هر دو زبان دری و پشتو نشرات دارد به سمع بیش از 50 فیصد نفوس کشور میرسد. رادیو آشنا روی موج 100.5 اف ام در کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز، و کنر شنیده میشود. همچنان روی یک موج متوسط و سه موج کوتاه نیز نشرات دارد. رادیو آشنا علاوه بر افغانستان در پاکستان، ایران، تاجکستان، و ازبکستان نیز شنیده میشود.

برای شنیدن نشرات صدای امریکا به صفحۀ انترنتی www.voanews.com/dari مراجعه نمایید.

صدای امریکا که برای اولین بار در سال 1942 به نشرات آغاز کرد یک ادارۀ چندرسانه یی نشراتی بین المللی است که از طریق هیأت مدیرۀ نشراتی توسط حکومت ایالات متحده تمویل میگردد. صدای امریکا هر هفته تقریباً 1500 ساعت برنامه های خبری، معلوماتی، آموزشی، و فرهنگی را برای تخمیناً 125 میلیون نفر در سراسر جهان به نشر میسپارد. برنامه ها به 44 لسان تولید شده و منحصر به شنوندگان در بیرون از ایالات متحده میباشد.

# # #

XS
SM
MD
LG