لینک های دسترسی

واکنش های متفاوت در مورد نتایج نشست وارسا و تجدید تعهد کمک نظامی ناتو به افغانستان


آگاهان نظامی میگویند که با پنج میلیارد دالر در سال، افغانستان نمی تواند، جنگ علیه دهشت افگنی را یکطرفه سازد. با این حال، ارگ ریاست جمهوری میگوید افغانستان آنچه را که در بخش نظامی از متحدانش میخواست، در نشست وارسا بدست آورد.

XS
SM
MD
LG