لینک های دسترسی

وضعیت پرخطر افغانستان منبع بحث سران ناتو در وارسا


با مشخص شدن سرنوشت و شمار سربازان امریکایی در افغانستان، باور این است که سران ناتو باید در نشست وارسا، ستراتیژی یی را پیشکش کنند که بر اساس آن کابل قادر به حل مشکلات بنیادی مثل اقتصاد ضعیف، ناکامی مذاکرات صلح با طالبان و افزایش تلفات در بدترین فصل جنگ باشد.گزارشی در مورد خواست های کابل از ناتو.

XS
SM
MD
LG