لینک های دسترسی

ادامۀ ریزش شدید برف در اروپا


ادامۀ ریزش شدید برف در اروپا

ریزش برف شدید و وضع جوی سرد رفت و آمد را در اکثریت نقاط اروپای شمالی مختل ساخته است. این وضع بر نگرانی هایی افزوده است که شاید تعدادی از مسافرین در جریان رخصتی های اخیر سال به مقصد نهایی خود رسیده نتوانند.

ریزش شدید برف مأمورین میدان هوایی فرانکورت را روز سه شنبه وادار ساخت تا تمام پرواز ها را ملتوی سازند.

میدان هوایی هیتروی لندن فقط یک بر سوم پرواز ها را انجام میدهد.

مأمورین میدان هوایی پاریس تلاش دارند پرواز های ملتوی شده را اجازۀ برخواست دهند. آژانس خبر رسانی فرانسه گزارش میدهد که در حدود سه هزار تن در میدان هوایی پاریس استراحت نموده اند.

ادارات هوا شناسی پیش بینی بدترین آب و هوا را طی هفتۀ جاری در حالی اعلام نموده اند که آن قاره با پر برف ترین و سرد ترین آب او هوا در چندین دهه مواجه میباشد.

XS
SM
MD
LG