لینک های دسترسی

Breaking News

یک بانک امریکایی به پرداخت یک میلیارد دالر جریمه توافق کرد


بانک Wells Fargo بزرگترین بانک قرضه دهنده مسکن در ایالات متحده است

بانک Wells Fargo که یکی از بزرگترین بانک های ایالات متحده به شمار می رود، توافق کرد تا یک میلیارددالر جریمۀ نقدی بپردازد.

این بانک حال ۵۰۰ میلیون دالر به ادارۀ حفاظت مالی از مصرف کنندگان و ۵۰۰ میلیون دالر دیگر به دفتر حسابدهی وزارت مالیه امریکا خواهد پرداخت. این بزرگترین جریمۀ نقدی است که بر یک نهاد خصوصی تحمیل شده است.

این بانک متهم است که در قسمت تشخیص مشکل مرتبط به قرضه های مسکن و موتر و حل آن مشکلات، ناکام بوده است.

مقامات این بانک اعتراف کرده اند که آنان بیمه های "ناخواسته و غیر ضروری" را بر صد ها هزار مشتری موتر که از این بانک قرضه گرفته اند، به فروش رسانده است.

بانک Wells Fargo که بزرگترین بانک قرضه دهی مسکن در ایالات متحده است، همچنین اعتراف کرده است که هزاران مشتری خود را مجبور کرده تا "فیس های غیر ضروری" پرداخت کنند تا نرخ مفاد بانکی خانه های آنان "قفل" شود یا به عبارۀ دیگر نرخ مفاد بانکی آنان ثابت بماند و افزایش نیابد.

باوجود توافق بانک Wells Fargo مبنی بر پرداخت جبران خساره برای قربانیان و مشتریان این بانک، جریمۀ یک میلیارد دالری برای قربانیان این بانک، پرداخته نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG