لینک های دسترسی

نظریات منصفانۀ مقامات افغان در اسناد افشا شده امریکا


نظریات منصفانۀ مقامات افغان در اسناد افشا شده امریکا

اسناد دیپلوماتیک ایالات متحده که به روز یک شنبه از طریق صفحۀ انترنتی "ویکی لیکس" انتشار یافت، شامل نظریات منصفانۀ مقامات متعدد افغان میباشد.

بیش از 250 هزار سند حساس که در اول به شمول نیوریاک تایمز، گاردین برتانیه، و شپیگل آلمان در درسترس روزنامه های متعدد قرار گرفت، در برگیرندۀ موضوعی است که حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان را " بیش از حد ضعیف و مصاب به تکلیف تزلزل روانی" بیان نموده است.

یک سند دیگر موضوع دیگری را که فاش نموده در مورد دیدار احمد ضیا مسعود، معاون سابق رییس جمهور افغانستان سال گذشته از امارات متحدۀ عربی می باشد. مقامات محلی که با ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده کار میکنند، دریافتند که ضیا مسعود 52 ملیون دالر پول نقد را با خود حمل میکرد.

یک سند دیگر از سفارت ایالات متحده در کابل گفته است که به مسعود اجازه داده شده بود تا پول را بدون افشأ علت و یا محل انتقال آن با خود نگهدارد.

احمد ضیا مسعود انتقال پول به خارج از افغانستان را رد نموده است.

یک سند دیگر، ملاقات های مقامات ایالات متحده با احمد ولی کرزی برادر اندر رییس جمهور کرزی را بیان نموده که میگوید، او دانسته است که وی بطور گسترده مفسد و قاچاقبر مواد مخدر پنداشته میشود.

احمد ولی کززی بکرات این اتهامات را رد نموده است.

از سوی دیگر حکومت ایالات متحده به روز یک شنبه صحفۀ انترنتی "ویکی لیکس" را برای انتشار بیش از ربع یک میلیون سند محرم را که از سفارت های امریکا از سراسر جهان به واشنگتن فرستاده شده بود، محکوم نمود.

یک بیانیۀ قصرسفید مشعر است که رییس جمهور براک اوباما از تلاش های مسؤولانۀ حمایت میکند که معلومات حکومتی را بیشتر قابل دسترس میسازد. اما رییس جمهور، انتشار تماس های دیپلوماتیک توسط "ویکی لیکس" را غیر مسؤولانه خواند.

قصر سفید هشدار داده است که نشر اسناد محرم سرقت شده نه تنها زندگی دیپلومات ها و ماهرین استخباراتی را به مخاطره میاندازد بلکه ترویج حقوق بشر را در جهان نیز با خطر مواجه میسازد.

XS
SM
MD
LG