لینک های دسترسی

Breaking News

اسناد محرم: تلاش ها برای ادغام کوریای شمالی به جنوبی


اسناد محرم: تلاش ها برای ادغام کوریای شمالی به جنوبی

معلومات منتشرۀ دپلوماتیک ایالات متحده از طریق صفحه انترنتی ویکی لیکس مشعر است که مقامات چینائی باور دارند که اگر کوریای شمالی سقوط نماید، دو کوریا باید دوباره متحد شوند، و تحت کنترول سول قرار گیرد.

جزئیات این معلومات توسط چندین رسانه خبری به نشر رسیده است، که در بین آنها نیویارک تایمز، گاردین، و تایمز نیز شامل میباشد.

این پیام میرساند که چن یونگ وو، معاون وزیر خارجه کوریای جنوبی به سفیر امریکا گفته است که مقامات چینایی، یک کوریای واحد را منحیث متحد امریکا قبول خواهد نمود. وی گفت چین حضور قوای امریکایی را در منطقه که سرحد دو کوریا را تشکیل می دهد قبول نخواهد کرد.

معلومات ماه جون سال ۲۰۰۹ گزارشی را نشان می دهد ریچارد هوگلند، سفیر امریکا در قرافستان می گوید یک نماینده چین در قراقستان در مورد آزمایش راکت های کوریای شمالی نگران بود. از قول این نماینده چین گفته شده که وی این آزمایش ها را تهدید برای امنیت جهان می داند.

XS
SM
MD
LG