لینک های دسترسی

کرزی همکاری ستراتژیک با امریکا را مشروط به حفظ منافع افغانستان دانست


کرزی همکاری ستراتژیک با امریکا را مشروط به حفظ منافع افغانستان دانست

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید وی طرفدار همکاری ستراتیژیک با امریکا است اما سلسله شرایطی دارد که باید دراین همکاری، منافع حکومت افغانستان در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور کرزی روز سه شنبه در محفل بزرگداشت از روز جهانی زن در شهر کابل این مطلب را بیان داشت.

آقای کرزی در سخنانش گفت که طی ده سال گذشته پیشرفت های زیادی در عرصۀ حقوق زنان صورت گرفته اما هنوز هم راه درازی پیش رو باقی مانده است.

رییس جمهور افغانستان به دختران مکاتب وعده داد که در عرصۀ تحصیلات عالی در خارج کشور پنجاه فیصد از بورسیه ها را به آنها اختصاص خواهد داد.

رئیس جمهور کرزی همچنان تأکید ورزید که خانه های أمن را از بین نخواهد بُرد بلکه بر ترتیب و تنظیم آنها کار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG