لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی همکاری ستراتژیک با امریکا را مشروط به حفظ منافع افغانستان دانست


کرزی همکاری ستراتژیک با امریکا را مشروط به حفظ منافع افغانستان دانست

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید وی طرفدار همکاری ستراتیژیک با امریکا است اما سلسله شرایطی دارد که باید دراین همکاری، منافع حکومت افغانستان در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور کرزی روز سه شنبه در محفل بزرگداشت از روز جهانی زن در شهر کابل این مطلب را بیان داشت.

آقای کرزی در سخنانش گفت که طی ده سال گذشته پیشرفت های زیادی در عرصۀ حقوق زنان صورت گرفته اما هنوز هم راه درازی پیش رو باقی مانده است.

رییس جمهور افغانستان به دختران مکاتب وعده داد که در عرصۀ تحصیلات عالی در خارج کشور پنجاه فیصد از بورسیه ها را به آنها اختصاص خواهد داد.

رئیس جمهور کرزی همچنان تأکید ورزید که خانه های أمن را از بین نخواهد بُرد بلکه بر ترتیب و تنظیم آنها کار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG