لینک های دسترسی

ملل متحد: دستاورد زنان درعرصه های تجارت، سیات و معارف کافی نیست


کشورهای سراسر جهان از روز جهانی زنان تجلیل کرده و از دست آوردهای آنان در عرصه های تجارت، سیاست وتعلیم وتربیه استقبال کردند.

اما بن کی مون منشی عمومی ملل متحد می گوید که آن دست آوردها کافی نمی باشد.

منشی ملل متحد طی اعلامیه یی به روز پنجشنبه به جهان هشدار داد که قبل از آنکه زنان و دختران از عین حقوق اساسی و آزادی ها به مانند مردان مستفید گردند، تا هنوز راه درازی باقی است.

بن کی مون گفت که عدم مساوات و اختلاف در برابر زنان و دختران به خصوص در نواحی روستایی که یک برچهار نفوس جهان را تشکیل میدهد، نگران کننده است.

ملل متحد می گوید در حدود نیم میلیارد زنی که به صفت کارگران بی زمین و یا مزرعه داران کوچک کار می کنند، به شکل مداوم در پایین تقریباً همه شاخصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار میگیرند.

ملل متحد می گوید در صورتیکه زنان دسترسی مساوی به منابع داشته باشند، تولیدات زراعتی جهان چهاردر صد افزایش خواهد یافت.

اجتماع زنان افغان

دها زن عضو 'اجتماع زنان افغانستان'، امروز در مقابل دفتر ملل متحد در کابل به راهپیمایی پرداخته و از جامعه جهانی خواستند که به جنگ های تحمیلی در افغانستان خاتمه داده و از گرفتاری ها، توهین و شکنجه افغان ها در زندان ها جلوگیری کنند.
همچنان مظاهره کننده گان اجتماع زنان افغانستان از تمام گروه های درگیر در جنگ چون طالبان، حزب اسلامی افغانستان و شبکه حقانی خواست که از خشونت و جنگ دست بردارند.

XS
SM
MD
LG