لینک های دسترسی

تدویر یک نمایشگاه صنایع و تولیدات در کابل


زنان تجارت پیشه امروز در یک نمایشگاه صنایع و تولیدات در کابل، که روی هدف ترویج تجارت زنان دایر شده بود، شرکت کردند. در این نمایشگاه صنایع دستی زنان و مواد غذایی تولید شده توسط آنها بنمایش گذاشته شده بود.

XS
SM
MD
LG