لینک های دسترسی

اولین خانم تکسی ران در مزارشریف


سارا بهایی نخستین راننده تکسی زن افغان در شهر مزارشریف است. او برعلاوه تکسی رانی، شغل آموزگاری را در یکی از مکاتب به پیش برده و رئیس شورای زنان محل خود نیز می‌ باشد.

او که از ده سال بدینسو راننده گی میکند اخیراً تکسی رانی را در این شهر آغاز کرده است. خانم بهایی می گوید گرچه در اوایل شغل تکسی رانی اش آسان نبود اما با گذشت زمان این موضوع برایش آسان گردیده .

نعیم اتل، گزارشگر صدای امریکا با سارا بهایي صحبت نموده و در مورد زندگی و شغل او گزارشی تهیه نموده است که میتوانید آنرا درینجا تماشا کنید.

XS
SM
MD
LG