لینک های دسترسی

کرزی: حقوق زنان را مراعت نماید


کرزی: حقوق زنان را مراعت نماید

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در نشستی راجع به جلوگیری از خشونت علیه زنان در کابل اشتراک نمود.

رهبر افغانستان از طالبان خواست تا از اِعمال جبر و خشونت در مقابل زنان دست کشیده و دختران را اجازه دهند که درس و تعلیم حاصل نمایند.

رئیس جمهور افغانستان از جمله دیگر مشکلات، به عروسی اجباری دختران و تقاضای پول هنگفت به عنوان طویانه اشاره نمود.

وی همچنان از طالبان خواست که از آتش زدن به مکاتب خودداری کرده و معلمین را به قتل نرسانند.

رئیس جمهور کرزی با اشاره به دست آورد های زنان افغان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طی نه سال گذشته گفت که هنوز هم ساختار های اجتماعی، مانع پیشرفت های زنان است.

XS
SM
MD
LG