لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش نفوس جهان به هفت میلیارد نفر


افزایش نفوس جهان به هفت میلیارد نفر

سازمان ملل متحد می گوید که نفوس جهان به هفت میلیارد نفر رسید.

از نوزاد هفت میلیاردم در سراسر جهان قدر دانی به عمل می آید. فلیپین به صفت کشوری ثبت شد که شامگاه یک شنبه، نوزاد هفت میلیاردم جهان که دختر می باشد در آن دیده به جهان گشود.

ملل متحد هفت میلیارد شدن نفوس جهان را به عنوان نشانه یی از طول حیات و بهبود میزان بقای نوزادان می نگرد.

گفته شده است که قارۀ آسیا با نفوس 4.2 میلیارد نفر پرنفوس ترین منطقۀ جهان می باشد.

XS
SM
MD
LG