لینک های دسترسی

افزایش نفوس جهان به هفت میلیارد نفر


افزایش نفوس جهان به هفت میلیارد نفر

سازمان ملل متحد می گوید که نفوس جهان به هفت میلیارد نفر رسید.

از نوزاد هفت میلیاردم در سراسر جهان قدر دانی به عمل می آید. فلیپین به صفت کشوری ثبت شد که شامگاه یک شنبه، نوزاد هفت میلیاردم جهان که دختر می باشد در آن دیده به جهان گشود.

ملل متحد هفت میلیارد شدن نفوس جهان را به عنوان نشانه یی از طول حیات و بهبود میزان بقای نوزادان می نگرد.

گفته شده است که قارۀ آسیا با نفوس 4.2 میلیارد نفر پرنفوس ترین منطقۀ جهان می باشد.

XS
SM
MD
LG