لینک های دسترسی

طیاره بدون پیلوت تکنالوژی بسیار قدرتمند اما درعین حال عاجز


طیارات بدون پیلوت با وجود تکنالوژی پیشرفته و شگفت آور در مرحله نخستین تشخیص دوست از دشمن عاجز می ماند.

روزنامه 'لاس انجلس تایمز' در یکی از شماره های خود با گزارش لحظه به لحظۀ حمله یک طیاره بی پیلوت، در نواحی مرکزی افغانستان که منجر به هلاکت غیر نظامیان گردید مطلبی منتشر نموده و نوشته است گروهی از واحدهای خاص عملیاتی که یک کاروان مظنون را بررسی نموده و تعقیب می نمود، اشتباهات پی در پی را مرتکب گردید که منجر به کشته شدن شماری از زنان، مردان و اطفال گردید.

روزنامه در ادامۀ این مقاله با تشریح جزئیات و چگونگی وقوع حادثه می افزاید در حوالی صبح، کاروانی از موترهایی که زنان، مردان و اطفال را حمل می کرد، توجه گروهی از واحدهای خاص عملیاتی را از فضا به خود جلب نموده و پس از لحظاتی گفتگو، گروه عملیاتی به این نتیجه می رسد که راکبین موتر را افراد طالبان تشکیل می دهند و به این سان حادثه تولد می شود.

طیاره بدون پیلوت تکنالوژی بسیار قدرتمند اما درعین حال عاجز
طیاره بدون پیلوت تکنالوژی بسیار قدرتمند اما درعین حال عاجز

نویسنده مقاله لاس انجلس تایمز علاوه می کند هیچ یک از هلاک شده گان این حادثه، جزئی از گروه طالبان نبوده بلکه آنان کودکان، زنان و مردانی بودند که برای انجام کارهای متداول از یک جا به جای دیگر می رفتند.

نویسندۀ مقاله در روزنامه لاس آنجلس تایمز می نگارد اینک داستان این رویداد اندیشه اصلی اسناد قطور نظامی را تشکیل داده است که قبلاً منتشر نشده و شامل مکالمه و مخابره پیلوت و عمله طیاره با مرکز، نتایج تحقیقات وزارت دفاع و مصاحبه با عساکر درگیر این حادثه به شمول افغان های که در ساحه حضور داشتند، می باشد.

روزنامه با تکیه به این رویداد می نویسد استفاده از پیچیده ترین وسایل جنگی، تکنالوژی شگفت آور نظارت و اطلاعات، به عساکر ایالات متحده امکان آن را فراهم می سازد تا به گوشه یی از جبهه جنگ که قبلاً امکان آن موجود نبود، چشم انداز گسترده یی داشته باشند.

روزنامه علاوه می کند اما با وجود آن، این تکنالوژی پیشرفته و شگفت آور در مرحله نخستین تشخیص دوست از دشمن عاجز می ماند.

XS
SM
MD
LG