لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: تلاش های به هدر رفته امنیتی درجنوب


واشنگتن پست: تلاش های به هدر رفته امنیتی درجنوب

واشنگتن پست می نویسد، از زمانیکه سه سال قبل طالبان با منفجرکردن دیوارزندان سرپوزه در کندهار ٩٠٠ زندانی را فرار دادند تغییرات زیادی برای بهبود امنیت در آن بعمل آمده است.

به نوشته روزنامه اکنون دیوارهای کانکریتی و سیم های خاردار، کمره های ویدیویی، خریطه های ریگ جابجا شده و چهل تن از عساکر امریکایی از برج های ترصد همراه با پولیس افغان از زندان کندهار مراقبت می نمایند.

واشنگتن پست از قول یک تن از افسران نظامی امریکایی می نویسد زندان کندهار امسال چنان محفوظ به نظر می رسید که گفته می شد بدون گذاشتن بمب ذروی بالای یک موترسایکل یا اینکه با حفر نقب بیشتر از سه صد متر نفوذ به داخل آن ممکن نمی باشد، ولی طالبان موفق شدند این نحوه اخیر را بکار ببرند و بتوانند یک بر سه زندانیان را فرار بدهند.

عضو شورای ولایتی قندهار:هرگاه در این مورد کار جدی صورت نگیرد واقعات فرار از زندان باربار تکرارخواهد شد.
عضو شورای ولایتی قندهار:هرگاه در این مورد کار جدی صورت نگیرد واقعات فرار از زندان باربار تکرارخواهد شد.

روزنامه می نویسد این واقعه زحمات زیادی را که درطول ماه ها برای بهبود امنیت این زندان کشیده شده بود به هدر داد. واقعه فرارزندانیان یک باردیگر آسیب پذیری سیستم عدلی افغانستان را به اثبات رسانید با وجودی که امریکا سخت کوشید تا مشکل این زندان را برای ابد مرفوع سازد.

روزنامه به دوام مطلب می افزاید، طالبان درماهای اخیر توانسته اند به جاهایی نفوذ کنند که موانع دفاعی رخنه ناپذیردانسته می شد. حمله کنندگان توانستند قوماندان امنیه کندهار را به قتل برسانند، به یک پایگاه بزرگ ولایت لغمان رخنه کنند و به وزارت دفاع افغانستان راه بیابند.

به نوشته واشنگتن پست این نفوذ به خطوط دفاعی درافغانستان سوالاتی را مطرح می سازد که آیا حکومت افغانستان قادر خواهد بود با خروج قوای ناتو و امریکا در برابر شورشیان از خود دفاع نماید.

واشنگتن پست از قول یک عضوشورای ولایتی کندهار می نویسد که این واقعات به خوبی ضعف نیروهای حکومتی را نشان می دهد و هرگاه در این مورد کار جدی صورت نگیرد واقعات فرار از زندان باربار تکرارخواهد شد.

روزنامه می نویسد واقعه فرار از زندان همزمان با گرم شدن هوا و ازدیاد حملات شورشیان توام گردیده است و مشکل این جا است که تمام این واقعات درجایی رخ میدهد که توجه اعظم امریکا نیز به آنجاها معطوف می باشد.

با وجود همه این حالات نیروهای بین المللی و افغان توانستند چندی قبل درمناطق ناآرام جنوب افغانستان طالبان را ازسنگرهای مستحکم شان بیرون برانند با آنهم مقاومت ایشان در ولایت هلمند و کندهار هنوز دوام دارد.

XS
SM
MD
LG