لینک های دسترسی

'ده هزار عسکر امریکایی امسال از افغانستان خارج می شوند'


'ده هزار عسکر امریکایی امسال از افغانستان خارج می شوند'

روزنامه های دهم ماه می امریکا می نویسند که افسران نظامی این کشور پیش نویس خروج قوای امریکایی را از افغانستان ترتیب نموده اند.

وال ستریت ژورنال دراین زمینه می نویسد که مطابق به این پیشنهاد ٥٠٠٠ عسکر درماه جولای و ٥٠٠٠ دیگر تا ختم این سال از افغانستان بیرون خواهند شد.

به نوشته وال ستریت جورنال مرحله اول خروج قوای امریکایی از افغانستان مطابق به وعده ای است که اوباما آن را به حیث ستراتیژی آینده امریکا در افغانستان قبلا اعلان کرده بود.

روزنامه می نویسد که روی این پیش نویس بحث های داغی در قصرسفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا صورت خواهد گرفت و وضع افغانستان به دنبال قتل بن لادن نیز مورد غور و مداقه قرار خواهد گرفت.

وال ستریت جورنال می نویسد که این پلان قبل از مرگ بن لادن ترتیب شده بود و هنوز به جنرال پترییس، قوماندان ناتو و نیروهای امریکایی درافغانستان سپرده نشده است.

به نوشته روزنامه نامبرده درصدد خواهد شد تا آن را جهت امضأ به رئیس جمهور تقدیم نماید.

روزنامه می نویسد هرگاه این پلان عملی شود درمرحله اول صرف پنج هزارعسکر از جملۀ یک صدهزار عسکر از افغانستان خارج خواهند شد اما درعین حال عساکر کافی درافغانستان حضور خواهند داشت تا به جنگ خویش با طالبان به طور خاص درتابستان که فصل جنگ می باشد ادامه خواهند داد.

به نوشته وال ستریت جورنال قصر سفید نمی خواهد کامیابی هایی که درمیدان جنگ برضد طالبان درجنوب افغانستان با قربانی های فراوان بدست آمده به آسانی از دست برود.

XS
SM
MD
LG