لینک های دسترسی

واشنگتن پست: نگرانی ها درقبال عملکرد پاکستان زیاد شده است


واشنگتن پست: نگرانی ها درقبال عملکرد پاکستان زیاد شده است

روزنامه واشنگتن پست درشماره شانزدهم ماه می می نویسد، جان کری به پاکستان رفته است تا به تعقیب قتل اسامه بن لادن درمورد میلیاردها دالر کمکهای امریکا به پاکستان صحبت کند درحالیکه قراین چنین نشاند میدهند که این کشوردرعین حال از جنگجویان اسلام گرا حمایت می نماید.

روزنامه می نویسد جان کری درحالی از پاکستان دیدن می کند که روابط میان دو کشور درپایین ترین سطح خویش قراردارد. او به مقامات پاکستان به قاطعیت خواهد گفت که نگرانی ها در واشنگتن نسبت به کردار این کشور خیلی زیاد شده است.

به گفته روزنامه گرچه اداره استخبارات نظامی پاکستان درمورد موقعیت بن لادن یک مقدارهمکاری کرده است اما امریکاییان ازین ابا ورزیدند تا آی اس آی را ازعملیات شان برضد بن لادن خبر دهند زیرا آنها تشویش داشتند که شماری از اعضای استخبارات پاکستان ممکن موضوع را افشا نمایند.

واشنگنتن پست می نویسد پاکستان برای تجهیز اردوی خویش و همچنان سروسامانی اقتصاد درهم وبرهم خویش به کمکهای امریکا ضرورت دارد. درعین حال روابط پاکستان با همسایگانش نیز تیره می باشد.

روزنامه می نویسد روابط بین امریکا و پاکستان در این هفته بیشتر دچار بحران خواهد شد وقتی محاکمه ای آغاز شود و در آن دانسته شود که درقبال حملات بر ممبای استخبارات پاکستان نیز سهمی داشته است.

XS
SM
MD
LG