لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: واقعه تخار، سلسله حملات طالبان برمقامات افغان است


نیویورک تایمز: واقعه تخار، سلسله حملات طالبان برمقامات افغان است

روزنامه نیویارک تایمز درشماره ٢٨ ماه می درمطلبی راجع به نفوذ یک حمله کننده انتحاری طالبان درجلسه افغانها با ناتو و کشته شدن افسران عالیرتبه پولیس و سایرین می نویسد، که این واقعه نشان دهنده این مسئله است که طالبان درین اواخر به تکتیک جدیدی دست زده اند که هدف آن ضعیف کردن روحیه مامورین بلند پایه حکومت افغانستان می باشد.

روزنامه می نویسد، واقعه تخار که روز شنبه رخ داد ودر آن یک فرد انتحاری طالبان درلباس محافظ یکی ازاشتراک کنندگان درجلسه خود را به مقام ولایت تخار که امنیت ان خیلی زیاد گرفته شده بود رسانید و درانفجاری که رخ داد دو مقام بلند پایه پولیس افغان ودو عسکر آلمانی به قتل رسیده و قوماندان قوتهای آلمانی درشمال و والی تخار دراین واقعه زخمی شدند.

نیویارک تایمز درمورد جنرال داوود داوود می نویسد که او به حیث یک مجاهد درمقابل قوای شوروی اسبق ازشهرت خوبی برخورداربود و با قوماندان احمدشاه مسعود که خود دریک حمله انتحاری یک فرد القاعده کشته شد، روابط بسیارنزدیک داشت.

روزنامه می نویسد، جنرال داوود داوود درحالی مسئولیت امنیتی نه ولایت افغانستان را درشمال به عهده گرفت که شرایط امنیتی این ولایت روبه خرابی میرفت. مرگ او نگرانی های جدیدی را درحالی افزایش می بخشد که ناتو می خواهد درماه جولای امنیت برخی ازمناطق را به قوای افغانستان بسپارد.

روزنامه از قول عبدالله عبدالله کاندید سابق ریاست جمهوری افغانستان می نویسد که می گوید، تغیرات امنیتی که درشمال افغانستان رونماگردیده است مرهون جنرال داوود می داند و می گوید شما کامیابی را با زور پولیس نه بلکه با زور مردم بدست می آورید و جنرال داود با مردم روابط نزدیک خاصی داشت.

نیویارک تایمز می نویسد که درین اواخر درتخار چند واقعه عمده رخ می دهد. یکی ازین وقایع درهفته گذشته اغتشاش و کشته شده تعداد زیادی دراعتراضات درین ولایت می باشد. قوماندان شاه جهان نوری که درین واقعه نیز به قتل رسید، عملیات ناتو سبب مرگ ملکی ها شده و اینکارفاصله بین مردم و حکومت را بیشتر می سازد.

روزنامه از قول داکترفاطمه عزیز وکیل کندوز درولسی جرگه می نویسد که می گوید قوای امنیتی و استخباراتی کشور نتوانستند ازوقوع این حادثه جلوگیری کنند. او گفته است حکومت نتوانسته است اعضای بلند پایه خودرا ازنشانه گیری طالبان حفاظت نماید.

XS
SM
MD
LG