لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: "طالبان می خواهند پروسه انتقال امنیت را مختل سازند."


نیویورک تایمز: "طالبان می خواهند پروسه انتقال امنیت را مختل سازند."

روزنامه نیویارک تایمز درشماره اول ماه جون مطلب دارد تحت عنوان "طالبان میخواهند پروسه انتقال امنیت را مختل سازند."

روزنامه نوشته است شورشیان درمناطقی حملات شان را افزایش بخشیده اند که نظر به تقسیم اوقات امنیت شان به قوای اردوی ملی درماه آینده سپرده می شود.

مقاله نیویورک تایمز ازقول مقامات امنیتی افغان حاکی است شورشیان درین مناطق به کشتار مامورین بلند پایه می پردازند.

روزنامه می نویسد، طالبان می خواهند مرحله اول انتقال امنیت را درهفت منطقه افغانستان که ازلحاظ امنیت محفوظ دانسته می شوند، اخلال کنند. نیروهای ناتو اعلان داشته اند که تاخیری درکار انتقال امنیت رخ نخواه داد. هرگاه تاخیری درین کار رخ دهد این مسئله سبب خواهد شد که مردم فکرکنند ستراتیژی براک اوباما برای فراخواندن یکصد هزار عسکر امریکایی به مشکل مواجه شده است.

نیویارک تایمز می نویسد، با وجود آنهم طوریکه مشاهده می شود هم اکنون درپلان سپردن امنیت به قوای افغان که حامد کرزی درماه حمل آن را اعلان کرد تاخیری احساس می گردد. اجلاس حکومت برای تکمیل پلان تا پانزدهم ماه جون به تاخیر افتاده است. با آنکه دیپلوماتهای غربی خاطر نشان می کنند که انتقال امنیت از ٢٢ جون تا ٢٢ جولای انجام خواهد یافت.

نیویورک تایمز: "طالبان می خواهند پروسه انتقال امنیت را مختل سازند."
نیویورک تایمز: "طالبان می خواهند پروسه انتقال امنیت را مختل سازند."

نیویارک تایمز ازقول لطف الله مشعل نطاق ریاست امنیتی ملی افغانستان می نویسد که می گوید شورشیان کوشش می کنند تا درپروسه انتقال امنیت که به قوای ما سپرده می شود، خللی وارد کنند.

روزنامه از قول دپلوماتهای غربی می نویسد که می گویند این یک تمایل قابل تشویش برای آنها جلوه نمی کند. دپلوماتهای غربی می گویند که ازدیاد حملات طالبان را احساس نمی کنند. این مطلب را یکی ازافسران ایساف اظهار کرده است. نطاق طالبان نیز دریک مصاحبه تلفونی گفته است که او فکرنمی کند حملات ایشان کدام ارتباطی با سپردن امنیت به قوای افغان داشته باشد. او گفته است که حملات آنها درسراسر افغانستان دوام دارد. با انهم طوریکه دیده می شود مناطقی که قراراست امنیت شان به قوای افغان سپرده شود درین اواخر شاهد یک سلسله حملات پی درپی بوده اند.

نیویارک تایمز ازقول یک تحلیل گرسیاسی درمزارشریف می نویسد رهبری قوای افغان درشرایط فعلی قادر به این نیست که مسؤولیت های امنیتی رادرمزارشریف به عهده گیرد. به گفته قیوم بابک این نیروها حتی ازگرفتن امنیت خود نیز ناتوان اند چه رسد که امنیت شهررا بدست گیرند.

روزنامه، هلمند را نیز مثال می دهد که چندی قبل گلاب منگل والی آن مورد حمله قرار گرفت، اما ازین حمله جان سالم بدربرد. مرکز ولایت لغمان شهرمهترلام هم ازماه اپریل تا حال شاهد دوحمله انتحاری بوده است. یکی از مقامات درلغمان گفته است که آرامی درین شهرمربوط به موجودیت قوتهای امریکایی درین ولایت می باشد، هرگاه ایشان درین جا مستقر نباشند، طالبان خواهند کوشید به مهترلام حملاتی را انجام دهند.

XS
SM
MD
LG