لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: "کرزی خواهان پرکردن خلایی است که از کشته شدن برادرش به وجود آمده است"


واشنگتن پست: "کرزی خواهان پرکردن خلایی است که از کشته شدن برادرش به وجود آمده است"

روزنامه واشنگتن پست درشماره نوزدهم جولای تحت عنوان "کرزی خواهان پرکردن خلایی است که از کشته شدن برادرش به وجود آمده است" مطلبی را به نشر سپرده است.

روزنامه می نویسد، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به دنبال کشته شدن برادر اندرش درصدد برآمده است تا در ولایت جنوبی قندهار خلای پیش آمده را پر نموده و نگذارد قدرت خانواده اش درین منطقه به تحلیل برود. بناً به گفتۀ مأمورین افغان و امریکایی از همین رو است که او می خواهد تغییراتی را در مقام های حکومتی در این ولایت عملی نماید.

واشنگتن پست به ادامۀ مطلب می نویسد یکی از تغییرات، ممکن مقرری گل آغا شیرزی والی فعلی ولایت ننگرهار به عوض توریالی ویسا به حیث والی قندهار باشد. شیرزی که در گذشته نیز والی قندهار بود، یکی از متحدین حامد کرزی می باشد و انتصاب او در این ولایت می تواند تا اندازه یی خلای پیش آمده در قندهار را که از کشته شدن احمد ولی کرزی ناشی می گردد، تا حدی پر سازد.

واشنگتن پست از قول قیوم کرزی، برادر دیگر حامد کرزی می نویسد که می گوید کشته شدن احمد ولی کرزی، خلایی رادر این منطقه بوجود آورده است.

روزنامه از قول آگاهان امور می نویسد که انتصاب دوبارۀ گل آغا شیرزی به صفت والی قندهار عاری از خطرات سیاسی نمی باشد.

واشنگتن پست: "کرزی خواهان پرکردن خلایی است که از کشته شدن برادرش به وجود آمده است"
واشنگتن پست: "کرزی خواهان پرکردن خلایی است که از کشته شدن برادرش به وجود آمده است"

مطلب ادامه می دهد، گرچه مردم شیرزی را به حیث یکی از حامیان کرزی می نگرند زیرا او در مراسم تدفین احمد ولی کرزی، وی را "شهید وطن دوست" خطاب کرد، اما قبیلۀ او یا بارکزایی ها با پوپلزایی ها که رئیس جمهور به آن تعلق دارد، درگرفتن قدرت و قراردادهای ناتو در رقابت می باشد. یکی ازمأمورین امریکایی که از پیچیدگی های قومی قندهار به خوبی آگاه است، این کار را بعید می داند زیرا این دو قبیله باهم رقیب می باشند.

روزنامه می نویسد احمد ولی گرچه وظیفۀ کم اهمیت تری را در قندهار به پیش می برد ولی اختیارات او بیشتر از ویسا به نظر می رسید، از ین سبب بناً به گفتۀ یکی از دستیاران توریالی ویسا، او چند ماه قبل از استعفای خویش به رئیس جمهور یاد آوری نموده بود.

به گفتۀ این روزنامه این همه رقابت ها به نفع امریکایی ها نیست زیرا آنها دایماً در صدد کسانی بوده اند که قدرت اجرائیوی داشته اند تا درجریان امور با وی کار صورت گیرد. با آنکه اکنون شاه ولی کرزی به جای احمد ولی کرزی به حیث رئیس قبیله پوپلزایی تعین شده است ولی به گفته آگاهان امور او از جذابیت رهبری برادرش برخوردارنمی باشد.

XS
SM
MD
LG