لینک های دسترسی

Breaking News

گرد همایی وزرای مالیه عضو جی ۲۰ در فرانسه


وزرأی جی 20 در فرانسه

وزرأی مالیه و روسای بانک های مرکزی کشور های برجسته اقتصادی جهان یا جی ۲۰ دومین روز جلسات خود را در مورد مسؤولیت پذیری جهان در بحران مالی کشور های اروپایی آغاز نمودند. به نظر میرسد محور اصلی این جلسات بحران اقتصادی زون یورو میباشد.

صندوق بین المللی پول تا به حال یک بر سوم مصارف محموله های مشوق اقتصادی را برای یونان، آیرلند و پرتگال پرداخته است.

ایالات متحده و سایر کشور ها ادعا می کنند که اروپا منابع کافی مالی در اختیار دارد تا از این بحران بیرون شود، اما عدۀ از کشور ها می خواهند ممالک پیشرفته در بحران مالی اروپای کمک کنند.

عدم جلوگیری از افزایش بحران مالی در اروپا مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده، نظام مالی جهان را متأثر خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG