لینک های دسترسی

Breaking News

گرسنگی وسیع در یمن و نزدیک شدن به فاجعه انسانی


صندوق وجهی اطفال ملل متحد( یونیسف) می گوید صدها هزار کودک در یمن با گرسنگی مواجه هستند به این گونه که یک میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذی هستند.

نماینده یونیسف گفت "تقریبا به 16 درصد کودکان یمنی زیر پنج سال امروز از سوء تغذی مزمن در رنج هستند."

او گفت این وضع یمن را در بالاترین سطح سوءتغذی مزمن در جهان بعد از افغانستان قرار می دهد.

این مقام صندوق وجهی اطفال ملل متحد می گوید وضعیت فعلی خطرات بزرگی متوجه آینده یمن می سازد.

او گفت "درصورت عدم اقدام فوری، 250 هزار کودک امروز در یمن درمعرض خطر مردن یا عواقب طولانی حیات قرار دارند."

در شفاخانه انقلاب در صنعا مرکز یمن کودکان لاغر اندام روی تخت های شفاخانه دراز کشیده اند درحالی که استخوان های شان از زیر پوست شان دیده می شود.

ادارات کمک رسان می گویند این کشور در ورطه فاجعه انسانی است واز سطح فقر مزمن رنج می کشد.

یک مقام اداره کمک رسان اکسفام گفت 44 درصد نفوس کشور که تعدادشان به10 میلیون نفر می رسد، به سمت گرسنگی می روند.

او می گوید مردم بیشتری هر روز توان خریدن موادغذایی را ندارند، که این تاثیر سنگینی بر سطح فزاینده بیکاری و قیم روبه افزایش گذاشته است.

یمن تا 90 درصد موادغذایی خویش از جمله گندم و شکر را از خارج وارد می کند.

جنگ و بی ثباتی سیاسی به عنوان یک علت در این گرسنگی به شمار می رود. این وضع باعث افزایش شمار بیجاشدگان داخلی می شود که متکی به موادغذایی امدادی هستند.

برطبق برنامه جهانی غذا، 670 هزار بی جاشده داخلی یمنی در مناطق جنوب و شمال کشور به مواد غذایی امدادی اتکا دارند.

XS
SM
MD
LG