لینک های دسترسی

هشدار جنگ داخلی در یمن


هشدار جنگ داخلی در یمن

علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن هشدار داد که تلاش هر یک از رهبران اردو برای کودتا، به جنگ داخلی منجر خواهد شد. هشدار بعد از ترک قوماندانان ارشد و نیل به جانب معترضین مخالف حکومت به عمل آمده است.

آقای صالح طی سخنرانی درتلویزیون ملی گفت هرگونه انشعاب در اردو، تبعات منفی روی تمام کشور خواهد گذاشت.

تورن جنرال محسن الاحمر یک شخصیت ارشد نظامی یمن در میان رهبران اردو است که روز دوشنبه از اردو کنار رفت. احمر گفت او بعد از آن از فیصله نامه صلح آمیز حمایت خواهد کرد که هزاران عسکر را برای حراست از معترضینی فرستاد که تقاضای برکناری رئیس جمهور را داشتند.

جمع کثیری از مامورین حکومتی، رهبران قبایل و دیپلمات ها بعد از آن وظایف شان را ترک گفته به جانب مخالفین حکومت رفتند که مردان مسلح وفادار به رئیس جمهور روزجمعه برگروهی از معترضین گلوله باری کرده ٥٢ تن را هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG