لینک های دسترسی

رد ادعاهای کناره گیری رییس جمهور یمن از قدرت


رد ادعاهای کناره گیری رییس جمهور یمن از قدرت

رییس جمهور یمن تقاضاها جهت کنار رفتن از قدرت را رد نموده، بروز دوشنبه گفت که احتجاجات گسترده علیه رژیم وی اقدامات تحریک آمیز غیرقابل قبول است، اما وی تقاضاها برای مذاکره با معترضین را تجدید نمود.

علی عبدالله صالح، رییس جمهور یمن همچنین گفت او موافق اصلاحات ِ معین است و ازهلاکت جوان یمنی درعَدَن اظهار تاثر کرد.

علی عبدالله صالح، رییس جمهور یمن گفت: " پاسخ من به اصلاحات سیاسی واصلاحات قانونی مثبت است اما پاسخ من به انقلاب منفی است."

صالح با اشاره به مرگ یک احتجاج کنننده 17 ساله که شام یک شنبه در عدن در هنگام گلوله باری اردو برای متفرق ساختن راهپیمایی کشته شد، بیان داشت که مرگ وی تقصیر اردو نیست.

او علاوه کرد هرکسی که می خواهد به قدرت برسد باید از روش درستی استفاده نماید نه از روش قوه.

رییس جمهور یمن گفت:"هرکسی که می خواهد به کرسی قدرت برسد باید روش مدنی از طریق انتخابات را استفاده کند مهم نیست که انتخابات پارلمانی یا انتخابات ریاست جمهوری باشد."

بعد از گذشت یک هفته از راهپیمایی ها که نه کشته برجاگذاشت، رییس جمهور علی صالح درکنفرانس خبری گفت وی به اردو دستور گلوله باری بر احتجاج کنندگان را فقط در دفاع ازخود صادر کرد.

صالح در این کشور فقیر عربی برای سه دهه حاکمیت کرده است، اما احتجاجات گسترده فشار شدیدی بر این متحد ایالات متحده گذاشته است.

XS
SM
MD
LG