لینک های دسترسی

پیشنهاد تازه کشورهای حوزه خلیج به یمن که شامل استعفای رئیس جمهور است


پیشنهاد تازه کشورهای حوزه خلیج به یمن که شامل استعفای رئیس جمهور است

مامورین یمنی می گویند سازمان کشورهای خلیج به علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد اصلاح شده یی را برای تسریع کناره گیری وی از قدرت و فراهم ساختن زمینۀ انتخابات ِ جدید تقدیم کرده اند.

این طرح در یمن روز پنجشنبه تقدیم شد که شامل استعفای آقای صالح و یک دورۀ انتقالی ِ سه ماهه می باشد. آقای صالح باید قدرت را به نماینده یی تحویل دهد که بعداً او حکومت انتقالی را ظرف دو ماه تشکیل دهد.

مطابق این طرح ِ پیشنهادی، اعضای حزب ِ حاکم مناصفۀ حکومت ائتلافی را تشکیل خواهند داد که ائتلاف مخالف حکومت 40 درصد و10 درصد گروه های غیروابسته دیگر شامل حکومت خواهند بود. دوماه بعد از استعفای آقای صالح انتخابات ریاست جمهوری دایر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG