لینک های دسترسی

Breaking News

گلوله باری نیروهای امنیتی یمنی بر احتجاج کنندگان


گلوله باری نیروهای امنیتی یمنی بر احتجاج کنندگان

عساکر وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن به روز یک شنبه بر احتجاج کنندگان ضد دولتی در صنعا مرکز آن کشور گلوله باری کرده حد اقل دوتن را از بین بردند.

فعالین می گویند که تعداد نامعلوم احتجاج کنندگان در این رویداد مجروح شدند. جمعیت متشکل از ده ها هزار نفر در این تظاهرات گرد هم جمع شده و خواهان استعفای رئیس جمهور صالح شدند.

خشونت روز یک شنبه، یک روز بعد از آن واقع شد که نیروهای امنیتی بر یک راهپیمایی گستردۀ در صنعا گلوله باری کرده حد اقل ۱۸ تن را کشته و دها تن دیگر را مجروح کردند.

XS
SM
MD
LG