لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراضات چهار روزه علیه رییس جمهور صالح در صنعا


اعتراضات چهار روزه علیه رییس جمهور صالح در صنعا

فعالین مخالف حکومت یمن چهارمین روز اعتراضات را در صنعا، پایتخت کشور برای تقاضا به برکناری علی عبدالله صالح، رییس جمهور دیکتاتور از قدرت برپا کرده است.

حداقل 1000 محصل پوهنتون، وکیل مدافع و فعالین دیگر به روز دوشنبه از مبدأ پوهنتون صنعا به طرف مرکز شهر راهپیمایی نمودند. آنها شعارهای ضد صالح فریاد می زدند که مشابه اعتراض کنندگان مصری می باشد.

اعتراضات مصر به سرنگونی حسنی مبارک رییس جمهور دیکتاتور بعد از تقریبا 30 سال حاکمیت درمصر شد منجر شد.

معترضین یمنی همچنین فساداداری گسترده حکومت را محکوم کردند.

یک گروه فعالین طرفدار صالح در صنعا روز دوشنبه برای مقابه با جناح های رقیب، اجتماعی را برپا کردند. پولیس یمن برای جدانمودن گروه های رقیب داخل اقدام شد.

درسایر واقعات، پولیس تلاش نمود تا صدها فرد معترض ضد حکومت را درشهر جنوبی «طائز» جلوگیری نماید.

XS
SM
MD
LG