لینک های دسترسی

Breaking News

گلوله باری عساکر یمنی بر مظاهره کنندگان


گلوله باری عساکر یمنی بر مظاهره کنندگان

عساکر یمنی به روز یک شنبه بر گروه کثیری از مظاهره کنندگان مخالف حکومت در صنعا گلوله باری نموده و یک تن را کشتند.

خشونت های روز جمعه تازه ترین مورد بعد از برگشت علی عبدالله، صالح رئیس جمهور یمن، به آن کشور می باشد.

صالح بعد از سپری کردن سه ماه در عربستان سعودی به هدف معالجه، به روز جمعه دو باره به یمن برگشت.

رویارویی های روز شنبه میان نیروهای وفادار به رئیس جمهور و محصلین معترض در صنعا حداقل ۴۰کشته بر جا گذاشت.

تلویزیون "العربیه" خبر داد که شورای شش عضوی همکاری های خلیج، از طرفین درگیر در یمن خواسته است تا با رعایت آتش بس "از پرتاب راکت بر مظاهره کنندگان غیر مسلح" اجتناب کنند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در خصوص وضعیت در یمن ابراز نگرانی عمیق کرده است. بیانیۀ وزارت خارجۀ امریکا که به روز شنبه منتشر شد، همه گروه های درگیر را به دست کشیدن از خشونت و خودداری اعظمی ترغیب کرده است.

بیانیه از رئیس جمهور صالح خواسته است تا به انتقال کامل قدرت مبادرت ورزیده و ترتیبات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در اواخر سال جاری فراهم کند.

XS
SM
MD
LG