لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه مظاهرات در یمن


ادامه مظاهرات در یمن

حامیان حکومت یمن در حالیکه مخالفین برای هفتمین روز متواتر خواهان استعفای علی عبدالله صالح، رئیس جمهور آنکشور میباشد، با مخالفین در گیر شدند.

شاهدان عینی میگویند در حدود ۱۵۰۰ اعتراض کنندۀ ضد حکومت در پوهنتون صنعا اجتماع نموده و با حامیان حکومت که با چوب و چماق مسلح بودند در گیر شدند. از زخمی شدن ده ها نفر در این حادثه گزارش شده است.

حداقل چهار نفر دیگر در حادثه مشابه به روز چهارشنبه زمانی مجروح شدند که محصلین معترض سعی نمودند از جانب پوهنتون به مرکز شهر راه پیمایی نمایند. محصلین بر حمله کننده گان سنگ پرتاپ نمودند و اظهار داشتند که به راه پیمایی خود از جانب پوهنتون ادامه خواهند داد.

در تصادم روز چارشنبه، بین مظاهره کنندگان و پولیس در شهر جنوبی عدن، یک نفر کشته شد.

در خبر دیگر، به صد تن از قضات در بیرون از محوطه وزارت عدلیه در پایتخت یمن مظاهره نموده و خواهان مستقل شدن قوه قضائیه و معاشات بهتر گردیدند.

مظاهره کننده گان از صالح تقاضا دارند تا استعفا نماید، آنان به اجتماع خود در شهر جنوب غربی "طیز" ادامه داده اند.

XS
SM
MD
LG