لینک های دسترسی

هزاران احتجاج کنندۀ ضد حکومت به روز شنبه در یمن به راهپیمایی پرداختند. این در حالیست که یک روز قبل گزارشها از کشته شدن چهار تن به اثر گلوله باری حکومت برفعالین مخالف خبر داده است.

تظاهر کننده گان که در"صنعا" مرکز یمن و در شهر جنوبی "آدن" گرد هم آمده بودند، استعفای عاجل علی عبدالله صالح رییس جمهور آنکشور را تقاضا نمودند.

آژانس خبری فرانسپرس از شاهدان نقل قول می کند که گفته اند نیرو های امنیتی یمن برای متفرق ساختن اعتراض کننده گان از فیر های هوایی و گاز اشک آور استفاده نمودند.

به روز جمعه رهبر شورشیان شیعه گفت که 4 تن کشته و حد اقل 7 تن دیگر وقتی زخمی گردیدند که نیرو های دولتی بالای احتجاج کنندگان در نزدیکی شهر شمالی "حرف صوفیان" فیر نمودند.

به روز شنبه صالح رییس جمهور یمن تصمیمش را در مورد باقی ماندن به قدرت، الی ختم دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 تکرار نمود.

XS
SM
MD
LG