لینک های دسترسی

سرکوبی احتجاج کنندگان در یمن


مظاهره کنندگان یمن که تقاضای برکناری عبدالله صالح رئیس جمهور آنکشور را دارند.

پولیس بر احتجاج کنندگان ضد حکومت در شهر تعز در یمن شلیک نمود.

شاهدان عینی و کارمندان طبی میگویند ده ها تن روز یکشنبه بعد از آن مجروح گردیدند که پولیس غرض پراگنده ساختن ازدحام بر احتجاج کنندگان گلوله باری نمود و از گاز اشک آور استفاده کرد.

رهبران مخالف روز شنبه بر علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور اصرار ورزیدند تا قدرت را به معاون خود واگذار نموده، کنار رود.

این اولین باری بود که مخالفین پیشنهادی را تقدیم نمودند که ممکن منجر به ختم احتجاجات خون بار ضد صالح شود که از اواخر ماه جنوری آغاز شده است.

آقای صالح تعهد نموده بود که تا قبل از برگزاری انتخابات ۲۰۱۳ و ختم دورۀ کاری خود از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد.

وی از ۳۲ بدین طرف سمت ریاست جمهوری را به عهده دارد.

XS
SM
MD
LG