لینک های دسترسی

شلیک پولیس بر احتجاج کنندگان در یمن


شلیک پولیس بر احتجاج کنندگان در یمن

شاهدان عینی میگویند پولیس در جنوب یمن بر احتجاج کنندگان ضد حکومت گلوله باری نموده، چندین نفر را در شهر 'تعز' زخمی ساخته است.

احتجاج کنندگان در تعز خواهان کناره گیری عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور می باشند که از ۳۲ سال بدین طرف اقتدار کشور را به عهده دارد.

'تعز' از اواخر ماه جنوری بدین طرف یکی از مراکز عمدۀ احتجاجات ضد صالح بوده، و در یک احتجاج مشابه در اوایل ماه جاری چهار نفر کشته شدند.

رئیس جمهور صالح اظهار آمادگی نموده تا در نتیجۀ انتقال منظم از سمت خود کنار رود، اما مخالفین میخواهند او فوراً زمام امور را ترک نماید.

XS
SM
MD
LG