لینک های دسترسی

رئیس جمهور یمن پیشنهاد ختم بحران را پذیرفته است


رئیس جمهور یمن پیشنهاد ختم بحران را پذیرفته است

مامورین حکومت یمن میگویند علی عبدالله صالح، رئیس جمهور آنکشور با پیشنهاد ارائه شده از جانب میانجیگر کشور های خلیج که خواهان انتقال و استعفای وی ظرف ۳۰ روز آینده میباشد، موافقه نموده است.

مقامات به روز شنبه میگویند که حکومت به شورای همکاری های شش کشور خلیج اطلاع دادند که رئیس جمهور صالح پیشنهاد آنان را که هفته قبل پیشکش شده بود، پذیرفته است.

بر اساس این پیشنهاد صالح قدرت را بیک معاون خود انتقال و این معاون حکومت ائتلافی را ظرف ۲ ماه تشکیل خواهد داد.

اعضای حزب بر سر اقتدار مناصفه این حکومت را تشکیل داده و ۴۰ در صد آن متلق به ایتلاف مخالفین خواهد بود و باقی متشکل از احزاب متفرقه خواهد بود.

عبدالطیف آل زیانی سر منشی شورای همکاری های شش کشور خلیج بروز پنجشنبه این پیشنهاد را به علی عبدالله صالح پیشکش نموده بود تا ره حلی باشد برای خاتمه بخشیدن به بحران ها در یمن.

آژانس خبری رویترز از قول رهبران مخالفین خبر میدهد که آنان این پیشنهاد را قبول خواهند نمود ولی در حکومت ایتلافی سهم نخواهند گرفت.

XS
SM
MD
LG