لینک های دسترسی

حمله بر مامورین استخبارات در پایتخت یمن


مقامات میگویند این حملات در یک منطقه مزدحم پایتخت صبح روز شنبه صورت گرفت. تندروان بر بسی که مامورین استخبارات را حمل میکرد، گلوله باری کردند.

یک روز قبل پولیس هشدار داده بود که گروه القاعده قصد دارد حملاتی را بر پایگاه امنیتی در صنعا که یکی از چند پایگاه قلیل تحت کنترول حکومت ضعیف در یمن است، انجام دهد.

در عین حال برتانیه بروز جمعه گفت، حکومت ناکام در یمن باعث خواهد شد یمن برای جهان خطر وسیعی ببار بیارد.

یمن یکی از فقیر ترین کشور ها در جهان بوده و همچنان پایگاه القاعده است. درین کشور بی کاری به سطح بلند موجود است، رشد نفوس سریع بوده و منابع نفت و آب رو به کاهش میباشد.

حکومت ضعیف مرکزی یمن، فساد وسیع و منازعه بین اقوام باعث شده است دهشت افگنان در این کشور پناه گزین شوند.

XS
SM
MD
LG