لینک های دسترسی

Breaking News

گلوله باری قوای یمنی بر احتجاج کنندگان


گلوله باری قوای یمنی بر احتجاج کنندگان

کارمندان طبی در یمن می گویند که قوای امنیتی بر احتجاج کنندگان ضد حکومت در صنعا گلوله باری کردند و حد اقل دو نفر را از بین بردند.

کارمندان صحی همچنان می گویند که قوای طرفدار علی عبدالله صالح، رئیس جمهور آن کشور حد اقل ۴۰ نفر را روز سه شنبه هنگامی مجروح ساختند که ده ها هزار نفر مظاهرات را به هدف برکناری آقای صالح ادامه دادند.

گزارشاتی نیز نشر شده که قوای طرفدار صالح با نیرو های مخالف حکومت درگیر شده اند.

آقای صالح روز دوشنبه گفت که از فیصله نامۀ شورای امنیت ملل متحد استقبال می کند که خواهان برکناری وی از قدرت شده است. او علاوه کرد که آمادۀ مذاکره و عملی سازی معاملۀ ترک قدرت می باشد.

XS
SM
MD
LG