لینک های دسترسی

کمبود مواد درسی و استادان مسلکی در زابل


کمبود مواد درسی و استادان مسلکی در زابل

در ولایت زابل در چوکات معارف آن ولایت در مجموع ۱۸۷ مکتب موجود است، اما از آن جمله فقط ۴۰ مکتب در سراسر آن ولایت فعال میباشند.

متباقی ۱۴۷ مکتب به روی شاگردان به دلیل خشونت های موجوده، مسدود و شاگردان آن مکاتب از نعمت تعلیم و تربیه محروم اند.

شاگردان اناث لیسه بی بی خالا قلات که در شرایط ناگوار امنیتی به مکاتب میروند، از کمبود مواد درسی رنج میبرند و همچنان استادان مسلکی برای تدریس، مضامین ساینس نیز در اختیار ندارند.

یک تن از شاگردان اناث لیسه بی بی خالا قلات میگوید، "ما با مشکل کمبود معلمین مسلکی مواجه میباشیم. معلمین ما اکثر جدیداً در دارالمعلیمن مصروف فراگیری درس و آموزش مسلکی هستند.

اما کمبود معلمین شدیداً محسوس میباشد. و همچنان برای تجارب عملی به لابراتوار ها ضرورت میباشد تا از طرف معلمین مسلکی و مجرب در عمل برای ما تجارب نشان داده شود."

شاگردان اناث شهر قلات از وزارت معارف میخواهند که به مشکل کمبود معلمین شان توجه جدی نمایند، چون در حالی حاضر سطح تعلیمی معارف ولایت زابل نهایت پاین میباشد.

محمد عالم منصور، رییس معارف ولایت زابل میگوید، برای رفع مشکلات شاگردان اناث و در مجموع شاگردان ولایت زابل تلاش ها ادامه دارد تا کمبود مواد درسی و معلمین برطرف گردد.

محمد عالم منصور، رییس معارف ولایت زابل میگوید،

"معارف به سطح افغانستان با مشکلات مواجه میباشد، اما ریاست معارف زابل و وزارت معارف مشترکاٌ سعی مینمایند که مشکلات کمبود معلمین و استادان را حل نماییم"

در ولایات جنوب غربی افغانستان به دلایل خشونت های موجوده صد ها باب مکاتب به روی اطفال و جوانان از تقریبا هفت سال به این طرف مسدود میباشند، اگر چه بعضی اوقات تلاش ها برای باز کردن مکاتب به راه انداخته شده است، ولی نتیجه مداوم نداشته است.

XS
SM
MD
LG