لینک های دسترسی

Breaking News

ایستادگی افغانستان بر طرح خروج قوای خارجی طی چهار سال آینده


ایستادگی افغانستان بر طرح خروج قوای خارجی طی چهار سال آینده

سخنگویان وزارت دفاع افغانستان و نیروهاى بین المللى مساعدت به امنیت به رهبرى ناتو، به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبرى مشترک اشتراک نموده، افشاء اسناد محرم نظامى ایالات متحده راجع به جنگ در افغانستان را یک عمل نادرست و غیر مسئولانه خوانده، به شدت تقبیح کردند.

جنرال جوزف بلاتز، سخنگوى قواى آیساف ضمن اظهار نارضایتى از افشا و بیرون شدن سندهاى محرم نظامى گفت "ما قویاً این افشاگرى غیر مسئولانه را تقبیح میکنیم، و این واقعۀ ناخوشایند تعهد ما براى کمک به مردم افغانستان بیشتر شدن مشارکت ما با افغانستان و پاکستان را هرگز متاثر نخواهد کرد.''

جنرال ظاهر عظیمى، سخنگوى وزارت دفاع افغانستان درین نشست خبرى مشترک تلاش میکرد که نگرانی هاى مردم را رفع نماید که از رهگذر آغاز خروج نیروهاى بین المللى و انتقال مسئولیت امنیتى از قواى بین المللى به نیروهاى امنیتى افغان وجود دارد.

آقاى عظیمى ابراز داشت که انتقال مسئولیت امنیتى به قواى امنیتى افغان مطابق یک طرح سنجش شده به صورت تدریجى انجام میشود که در سال ٢٠١٤ به پایۀ تکمیل میرسد. به باور ظاهر عظیمى تعهدات استراتیژیک افغانستان با متحدین در جهت دفاع از استقلال و تمامیت ارضى افغانستان پا برجا بوده، هیچ نیرویى نمیتواند امنیت کشور را به چالش بکشد.

سخنگوى وزارت دفاع به ادامه افزود ''من میخواهم به مردم افغانستان اطمینان بدهم که جاى هیچ تشویش وجود ندارد, درصورتى که سال ٢٠١١ خارج شدن قوا آغاز شود و در سال ٢٠١٤ هم انتقال مسوولیت امنیتى صورت بگیرد.''

عظیمى علاوه کرد که توافق افغانستان با جامعه بین المللى این بود که تا ماه عقرب سال روان تعداد نیرو هاى افغانستان به ١٣٤ هزارتن برسد و ما فعلاً ١٤٠ هزار نفر داریم و این میرساند که ما چهار ماه از اصل پلان به جلو حرکت داریم و به همین ترتیب هزاران نفر هم در نقاط مختلف کشور داوطلب منتظر داریم.

نطاق وزارت دفاع پیرامون افشا شدن سند هاى محرم نظامى ایالات متحده صحبت کرده گفت هرچند اسناد افشا شده به دستور رئیس جمهور مورد مطالعه و ارزیابى قرار دارند، مگر نمیتوان از نکات عمدۀ آن که موقف همیشگى دولت افغانستان را تقویت میبخشد، به سادگى از کنار رفت.

آقاى عظیمى در مورد عوامل خارجى در ناامنى افغانستان، بخصوص نقش دستگاه استخبارات پاکستان، ابراز داشت ''تا زمانى که مراکز تمویل و تجهیز [دهشت افگنی] در بیرون از افغانستان نابود نشوند، جنگ در افغانستان ختم نخواهد شد."

سخنگوى وزارت دفاع افغانستان ادعا کرد که طرح سپردن مسئولیت امنیتى از جانب نیروهاى بین المللى به قوت هاى امنیتى افغان باعث شده است که تلاش ها به هدف تجهیز و آموزش نیروهاى افغان تشدید گردد.

XS
SM
MD
LG