لینک های دسترسی

زرداری: پاکستان هیچگاهی قادر به احیای کامل از سیلاب ها نخواهد گردید


آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان میگوید آن کشور برای نجات دوباره از سیلاب های تخریب کننده حد اقل به سه سال وقت نیاز دارد. این سیلاب ها منجر به بی سرپناهی حدود پنج میلیون تن شده است.

آقای زرداری بروز سه شنبه گفت به عقیدۀ او پاکستان هیچگاهی قادر به احیای مکمل از سیلاب ها نخواهد گردید، ولی حکومت وی تلاش دارد تا مردم را از آفات مشابه در آینده محافظت نماید.

رئیس جمهور پاکستان همچنان بر نگرانی های تاکید نمود که تندروان اسلام گراه تلاش خواهند کرد ازین سیلاب ها استفادۀ سؤ نمایند. سیلاب، قَرأ، زیربناها و مزارع را در ایالات خیبر پشتونخواه، پنجاب و سند متلاشی ساخته است. در حدود یک هزار و شش صد تن هلاک شده است.

یوسف رضا گیلانی، صدراعظم پاکستان بروز سه شنبه گفت در حدود سه و نیم میلیون طفل در معرض امراض ناشی از آب قرار دارند.

آقای گیلانی گفت سیلاب ها بیش از ۲۰۰ مرکز خدمات صحی را از بین برده، و تقریباً یک بر سوم ۱۰۰ هزار کارمند صحی (از طبقۀ اناث) آن کشور را بیجا ساخته است.

XS
SM
MD
LG