لینک های دسترسی

گیلانی: 'پاکستان به تعزیرات امریکا علیه ایران وابسته نیست'


گیلانی: 'پاکستان به تعزیرات امریکا علیه ایران وابسته نیست'

آقای گیلانی از بیانات قبلی خویش برگشت که یکروز قبل گفته بود پاکستان تمام تعزیرات وضع شده توسط واشنگتن را رعایت خواهد کرد.

یوسف رضا گیلانی، صدراعظم پاکستان میگوید کشور او به تعزیرات ایالات متحده علیه ایران وابسته نمیباشد. این نشان دهندۀ آمادگی پاکستان است تا از آن کشور شرق میانه گاز طبیعی را وارد سازد.

آقای گیلانی از بیانات قبلی خویش برگشت که یکروز قبل گفته بود پاکستان تمام تعزیرات وضع شده توسط واشنگتن را رعایت خواهد کرد.

صدراعظم پاکستان روز سه شنبه در اسلام آباد گفت حکومت وی تنها تعزیراتی را در نظر خواهد گرفت که توسط ملل متحد و به اساس قوانین بین المللی وضع شده است.

آقای گیلانی این بیانات را یکروز بعد از آن ابراز نمود که ریچارد هولبروک، فرستادۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان هوشدار داد تا قرارداد هفت میلیارد و ٥٠٠ میلیون دالری لولۀ نفت گاز را بیش از حد آن تعهد ننماید. این لولۀ نفت از ذخیرۀ گاز جنوب پارس به ایالات های بلوچستان و سند خواهد آمد.

XS
SM
MD
LG